Acampada L'H: 06/10/11

viernes, 10 de junio de 2011

Dissabte 11 de juny concentració davant de l'Ajuntament

ACTA ASSEMBLEA 4 juny 2011

ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA

(4 juny 2011)

L’acta recull els temes més importants, les propostes i els acords pressos en l’assemblea.

MICRO OBERT

 • Es crida a la gent a participar a la cassolada.
 • Es fa una crida a tota l’acampada a assisir a l’assemblea.
 • Es valora per què en aquest dissabte hi ha tan poca gent present. Fer-la el dissabte a les 12 potser atrauria més gent.
 • Es proposa fer una cassolada de deu/quinze minuts.
 • A les accions, vestir-se de gala (el missatge: JUZGA MI MENTE Y NO MI ASPECTO).

COMISSIONS

COMISSIÓ CONTINGUTS

 • Es proposa una nova estructura més simple.
 • Nou plànning setmanal:

§ dilluns-dimecres-divendres: assemblea

§ dimarts-dijous: eix temàtic

§ dissabte: assemblea general i activitats

§ diumenge: treball de comissions interna (18h) i assemblea

 • Aquestes dues propostes es votaran el diumenge.
 • Eixos temàtics de la setmana 6-12 de juny:

§ dimarts (7J): habitatge i hipoteca amb els de 500x20, José Luis Burgo, V de Vivienda i l’Astilla.

§ dijous (9J): Xarxa d’intercanvi/banc de favors: Què pots oferir?-Què necessites?

· Proposta de coordinació amb els barris i fer difusió a les festes majors.

· Flash informatiu de pl. Catalunya (recull assemblea del 3 de juny).

COMISSIÓ ACCIÓ

 • Estan treballant la difusió per barris.
 • Diumenge 5J: anar a la mani antinuclear (12h, a Pla de Palau). Acció al Parc de la Marquesa a la Festa de la Diversitat i fer difusió disfressats. Aprofitarem el tirón de la Baturrassa.
 • Dimarts 14J-dimecres 15J: acampada a Ciutadella per a impedir que entrin en el Parlament per a signar les retallades dels pressupostos.
 • Diumenge 19J: mani pel moviment 15M. S’iniciarà a Girona direcció Sol.
 • Hi ha 96 acampades a tota Catalunya.

COMISSIÓ ACTIVITATS

 • Falta material per video-fòrum de la propera setmana.

COMISSIÓ DIFUSIÓ

 • Què passarà quan s’acabi l’acampada?
 • S’estan generant propostes per a poder treballar on line.
 • No ofenses/no faltes de respecte. En el bloc hi ha hagut una aportació fora de to. Què estem penjant del bloc? està consensuat? Es recorda que en el bloc només es penja l’oficial.
 • Es publicaran les accions proposades per la Comissió d’Acció.
 • Es constat que el bloc ha millorat.
 • piro transmet en directe les assemblees.
 • S’han repartit octavetes al Mercat de Collblanc.
 • Al bloc també es publica les necessitats d’infraestructura i cuina.

TORN DE PARAULES

Proposta de crear una subcomissió de salut dins de la comissió de continguts amb gent de Bellvitge.

Estic indignat a nivell global, però cal ajudar-se entre veïns. Indignacions locals: crèdits hipotecaris, desnonaments, etc.

Es proposa que les comissions siguin més locals, per exemple, comissió de retallades.

Diumenge a la plaça de la Bòvila hi ha cassolada (20:30). Hi ha gent que també s’està movent a L’Hospi.

Fa falta més acció directa i programada amb antelació. La Comissió d’Acció anirà fent saber les accions més properes i anirà fent memòria d’avui per a demà de les més immediates.

INTERCOMISSIONS

El dissabte pel matí hi ha hagut assemblea d’acampades a pl. Catalunya: 96!!!!

D’ALTRES

 • Proposta per convidar l’Arcadi Oliveres.
 • Passar peli Inside job (col·laboració amb el Cineclub); falta concretar el dia.
 • A l’ajuntament es gasten olts diners en banquets. Cobren 1700 euros per assistir a un ple. Això és font d’indignació perquè els hi paguem nosaltres.
 • Es planteja una acció pel dissabte 11J (dia de creació del consistori), podria ser una contracumbre, també es planteja fer una pregunta per a llegir en el ple (s’ha de decidir en assemblea). Potser llegir el manifest?
 • La petjada ecològica => indignació de 900 milions de persones.
 • “El enemigo no es tan grande, es que estamos de rodillas.”
 • Fer les assemblees en rotllana.
 • La hurna indignada: per recollir propostes, d’una banda, i, d’una altra, per a fer difusió, per portar al coles i ambulatoris.
 • Al taller ocupacional de Can Serra porten dos mesos sense cobrar.
 • Animar a la gent a penjar un llençol al balcó dient JO TAMBÉ ESTIC INDIGNAT.
 • Marcar els bitllets de 10 i 20 euros perquè poden donar la volta a Europa i així podríem fer pensar a una altra persona.
 • Tots som ciutadans del món i el món és de tots. Hem de desmuntar el tòpic sobre allò que diuen que els immigrants es queden tots els ajuts. L’immigrant no ha de ser el boc expiatori de la crisi. Hauríem de fer front a l’Ajuntament i als bancs.

FI DE L’ASSEMBLEAACTA ASAMBLEA ACAMPADA

(4 junio 2011)

El acta recoge los temas más importantes, las propuestas y los acuerdos tomados en la asamblea.

MICRO ABIERTO

 • Se pide a la gente que participe en la cacerolada.
 • Se pide a toda la acampada que asista a la asamblea.
 • Se valora por qué este sábado hay tan poca gente presente. Si se hiciera a las 12 de la mañana quizá habría más gente.
 • Se propone hacer una cacerolada de 10/15 minutos.
 • En las acciones, vestirse de gala (el mensaje: JUZGA MI MENTE Y NO MI ASPECTO).

COMISIONES

COMISIÓN CONTENIDOS

 • Se propone una nueva estructura más simple.
 • Nuevo plánning semanal:

§ lunes-miércoles-viernes: asamblea

§ martes-jueves: eje temático

§ sábado: assemblea general

§ domingo: trabajo de comisiones interna (18h) y asamblea

 • Estas dos propuestas se votarán el domingo.
 • Ejes temáticos de la semana 6-12 de junio:

§ martes (7J): vivienda e hipoteca con los de 500x20, José Luis Burgo, V de Vivienda y l’Astilla.

§ jueves (9J): red de intercambio/banco de favores: ¿Qué puedes ofrecer?-¿Qué necesitas?

· Propuesta de coordinación con los barrios y hacer difusión en las fiestas mayores.

· Flash informativo de pl. Catalunya (asamblea del 3 de junio).

COMISIÓN ACCIÓN

 • Están trabajando la difusión por barrios.
 • Domingo 5J: ir a la mani antinuclear (12h, a Pla de Palau). Acción en el Parc de la Marquesa en la Festa de la Diversitat y hacer difusión disfrazados. Aprovecharán el tirón de la Baturrassa.
 • Martes 14J-miércoles 15J: acampada en Ciutadella para impedir que entren en el Parlamento para aprobar los recortes de los presupuestos.
 • Domingo 19J: mani por el moviment 15M. Se iniciará en Girona dirección Sol.
 • Hay 96 acampadas en toda Catalunya.

COMISIÓN ACTIVIDADES

 • Falta material para video-fórum de la próxima semana.

COMISIÓN DIFUSIÓN

 • ¿Qué pasará cuando se acabe la acampada?
 • Se están generando propuestas para trabajar on line.
 • No ofensas/no faltas de respeto. En el blog se ha publicado una aportación fuera de tono. ¿Qué estamos colgando del blog? ¿Está consensuado? Se recuerda que en el blog solo se cuelga lo que está consensuado y es oficial.
 • Se publicarán las acciones propuestas por la Comisión de Acción.
 • Se constata que el blog ha mejorado.
 • Piro transmite en directo las asambleas.
 • Se han repartido octavillas en el Mercado de Collblanc.
 • En el blog también se publican las necesidades de infraestructura y cocina.

TURNO DE PALABRA

 • Propuesta de crear una subcomisión de salud dentro de la comisión de contenidos con gente de Bellvitge.
 • Estoy indignado a nivel global, pero hace falta que los vecinos nos ayudemos. Indignaciones locales: créditos hipotecarios, desahucios, etc.
 • Se propone que las comisiones sean más locales, por ejemplo, comisión de recortes.
 • Domingo en la plaza de la Bóbila hay cacerolada (20:30). Hay gente que también se está moviendo en Hospi.
 • Hace falta más acción directa y programada con antelación. La Comisión de Acción irá haciendo saber las acciones más cercanas e irá recordando de hoy para mañana las más inmediatas.

INTERCOMISIONES

El sábado por la mañana ha habido asamblea de acampadas en pl. Catalunya: 96!!!!

OTROS

 • Propuesta para invitar a Arcadi Oliveres.
 • Pasar peli Inside job (colaboración con el Cineclub); falta concretar el día.
 • En el Ayuntamiento se gasta mucho dinero en banquetes. Cobran 1700 euros por asistir a un pleno. Esto es fuente de indignación porque se lo pagamos nosotros.
 • Se plantea una acción para el sábado 11J (día de constitución del consistorio), podría ser una contracumbre, también se plantea hacer una pregunta para leerla en el pleno (se ha de decidir en asamblea). ¿Quizá leer el manifiesto?
 • La huella ecológica => indignación de 900 millones de personas.
 • “El enemigo no es tan grande, es que estamos de rodillas.”
 • Hacer las asambleas en círculo.
 • La hurna indignada: para recoger propuestas, por un lado, y, por otro, para hacer difusión, para llevar a los coles y ambulatorios.
 • En el taller ocupacional de Can Serra llevan dos meses sin cobrar.
 • Animar a la gente a colgar una sábana en el balcón diciendo JO TAMBIÉN ESTOY INDIGNADA.
 • Marcar los billetes de 10 i 20 euros porque pueden circular por toda Europa y así podríamos hacer pensar a otra gente sobre nuestra indignación.
 • Todos somos ciudadanos del mundo y el mundo es de todos. Tenemos que desmontar el tópico sobre aquello de que los inmigrantes se quedan todas las ayudas. El inmigrante no ha de ser el chivo expiatorio de la crisis. Tendríamos que plantar cara al Ayuntamiento y a los bancos.

FIN DE ASAMBLEA