Acampada L'H: 06/12/11

domingo, 12 de junio de 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA L'H, 10 de Juny

L'acta recull els temes més importants, els acords i les propostes sorgides a l'assemblea.


MICRO OBERT:

-   Es recorden les properes dates clau: 14 i 15 de Juny al Parlament. 19 de Juny marxa de totes les acampades cap a Madrid.
-   Es recorda la importància del tema de sanitat.
-   Recordatori de la manifestació de dissabte 11 de Juny per part d'UCFR i ens comuniquen que PxC els ha estat amenaçant i, en altres municipis, hi ha hagut atacs.
-   Es demana ajuda per a arreglar una fotocopiadora que el CIC ens ha ofert.
-   Agrair a les persones grans que estan a l'assemblea, les famílies amb fills... L'important és que això ho fem entre tots!
-   Es comenten els atacs de la policia que els companys de València van patir ahir.
-   Es demana a la gent que recordi que som un moviment pacífic.


S'aprova l'acta del dimecres 8 de Juny.


COMISSIONS:

COMISSIÓ D'ACCIÓ:
-   Aquest  matí s'ha fet difusió al metro amb un megàfon, enganxant cartells i donant octavetes a la gent referents a les convocatòries dels dies 11, 14, 15 i 19 de Juny.
-   Per la tarda també s'ha fet difusió amb megàfon en cotxe per diferents barris.
-   Per demà es proposen algunes acciones: fer un ple paral·lel al de l'Ajuntament per mostrar que no ens representen; fer un cartell amb les nostres demandes i els nostres drets per tal que puguin trepitjar-los literalment.

COMISSIÓ DE CONTINGUTS:
-   Recordar la xerrada de demà sobre sobirania alimentària a les 20:30h


COMISSIÓ DE DIFUSIÓ:
-   S'ha reorganitzat la comissió en 2 blocs: online i per barris, a peu de carrer, amb la intenció de poder arribar a més gent. Creiem que encara hi ha molta feina per fer.  


COMISSIÓ D'ASSEMBLEA:
-   Es planteja la revisió de les assemblees, per tal de no cremar-nos.

S'obre el micro per a propostes sobre la continuïtat de l'assemblea.
-   Amb la cassolada mòbil la gent es perd. Assemblees diàries permet adaptar-se als horaris de tots.
-   2 per setmana, i alguna assemblea mòbil pels barris per arribar a més gent.
-   seguir forts en la plaça de l'Ajuntament i que cada barri faci la seva assemblea
-   Aquest és el barri més burgès, no representa a tot l'Hospitalet.
-   No cal prendre una decisió inamovible, es poden replantejar en una setmana.
-   Es recorda tot el que hem aconseguit en 2 setmanes, encara que cal fer més treball de difusió per arribar a més gent.
-   Cal valorar com està el moviment en conjunt amb la resta d'acampades. Cal trobar com treballar amb altres barris.

Valorarem les opcions en la reunió de intercomissions de diumenge

COMISSIÓ D'ACTIVITATS:
-   Recordatori de la pel·lícula que avui projectarem: Taxista Ful. A les 23h
-   Demà a les 10h taller de maraques.
-   Es demanen voluntaris per a proposar i realitzar activitats

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURA:
-   Caldrà modificar la distribució de l'acampada per la festa major.
-   Recordar el tema de la neteja, sobretot a la zona acampada.


MICRO OBERT:
-   S'ha creat una COMISSIÓ DE SANITAT amb gent totalment nova. Estem creixent constantment!
-   S'informa que dimarts 14 a les 19h hi ha una xerrada al Museu d'Hospitalet sobre el moviment veïnal a la Farga. Pot ser interessant. Un dels ponents va formar part de la primera associació de veïns, 40 anys enrere.
-   Proposta de portar una exposició a la plaça. Des del Centre d'Estudis s'ha preparat una exposició sobre el moviment veïnal a Hospitalet. Recorden similituds entre aquestes reunions de veïns i el moviment del 15M. (Bona acollida, activitats i continguts ho valoraran)

Es tanca l'assemblea.


ACTA DE LA ASAMBLEA L'H, 10 de Junio

ACTA DE LA ASAMBLEA L'H


El acta recoge los temas más importantes, los acuerdos y las propuestas surgidas en la asamblea.


MICRO ABIERTO:

-   Se recuerdan las próximas fechas clave: 14 y 15 de Junio en el Parlament. 19 de Junio marcha de todas las acampadas hacia Madrid.
-   Hace hincapié en la importancia de sanidad.
-   Recordatorio de la manifestación del sábado 11 de Junio por parte de UCFR y nos comunican que PxC les ha estado amenazando y, en otros municipios, ya ha habido ataques.
-   Se pide ayuda para arreglar una fotocopiadora que el CIC nos ha ofrecido.
-   Agradecer a las personas mayores que están en la asamblea, las familias con niños... ¡Lo importante es que esto lo hagamos entre todos!
-   Se comentan los ataques de la policía que los compañeros de Valencia sufrieron ayer
-   Se pide a la gente que recuerde que esto es un evento pacífico.


Se aprueba el acta del miércoles 8 de Junio.


COMISIONES:

COMISIÓN DE ACCIÓN:
-   Esta mañana se ha echo difusión en el metro con un megáfono, pegando algunos carteles y dando octavillas a la gente sobre las convocatorias del 11, 14, 15 y 19 de Junio.
-   Por la tarde también se ha hecho difusión con megáfono en coche por diferentes barrios.
-   Para mañana se proponen algunas acciones: hacer un pleno paralelo al del Ayuntamiento para mostrar que ellos no nos representan; poner una pancarta con nuestras propuestas y derechos para que las pisen literalmente.


COMISIÓN DE CONTENIDOS:
-   Recordar la charla de mañana sobre soberanía alimentaria a las 20:30h


COMISIÓN DE DIFUSIÓN:
-   Se ha reorganizado la comisión en 2 bloques: online y por barrios, a pie de calle. Con la intención de poder llegar a más gente. Creemos que aún hay mucho trabajo por hacer.


COMISIÓN DE  ASAMBLEA:
-   Se plantea la revisión de las asambleas, para no quemarnos.

Se abre el micro para propuestas sobre la continuidad de la asamblea:

-   Con la cacerolada móvil la gente se pierde. Asambleas diarias permita adaptarse a los horarios de todos.
-   2 por semana, y alguna asamblea móvil por los barrios para llegar a más gente.
-   seguir fuertes en la plaza del Ayuntamiento y que cada barrio haga su asamblea
-   Este es el barrio más burgués, no representa a todo Hospitalet. NO hay que tomar una decisión inamovible, se pueden replantear en una semana.
-   Se recuerda todo lo que hemos conseguido en 2 semanas, aunque hay que hacer más trabajo de difusión para llegar a más gente.
-   Hay que valorar como está el movimiento conjunto con el resto de acampadas. Hay que encontrar cómo trabajar con otros barrios.

Valoraremos las opciones en la reunión de intercomisiones del domingo.


COMISIÓN DE ACTIVIDADES:
-   Recordatorio de la película que hoy proyectaremos: Taxista Ful. A las 23h
-   Mañana a las 10h taller de maracas.
-   Se piden voluntarios para proponer y realizar actividades

COMISIÓN DE  INFRAESTRUCTURA:
-   Habrá que modificar la distribución de la acampada por la fiesta mayor.
-Recordar el tema de la limpieza, sobre todo en la zona acampada.


MICRO ABIERTO:

-   Se ha creado una COMISIÓN DE SANIDAD con gente totalmente nueva. ¡Estamos creciendo constantemente!
-   Se informa que el martes 14 a las 19h hay una charla en el Museu d'Hospitalet sobre el movimiento vecinal en la Farga. Puede ser interesante. Uno de los ponentes formó parte de la primera asociación de vecinos, 40 años atrás.
-   Propuesta de traer una exposición a la plaza. Desde el Centre d'Estudis se ha preparado una exposición sobre el movimiento vecinal en Hospitalet. Recuerdan similitudes entre esas reuniones de vecinos y el movimiento del 15M. (Buena acogida, actividades y contenidos lo valorarán)


Se cierra la asamblea.