Acampada L'H: 06/14/11

martes, 14 de junio de 2011

Charla - debate jueves 16 sobre EDUCACIÓN


XERRADA SOBRE EDUCACIÓ

Dijous 16.juny.2011

Intervenció de Rosa Canyadell (USTEC)

L’educació mou molts diners.

El Banc Mundial (BM), el Fons Monetari Internacional (FMI)...comencen a promoure la idea de canvi de paradigma respecte a l’ EDUCACIÓ.

“Es vol passar a pensar que l’ EDUCACIÓ és una INVERSIÓ PERSONAL

Això significa que per a l’estat, quant menys hagi d’invertir en educació ...doncs millor.

Així doncs,i per exemple, a la universitat es vol implantar una educació per a aconseguir un lloc de treball a mida de lo que les empreses necessiten.

A Espanya es comença a pensar que hi ha massa servei públic.... massa treballador públic...!!! quan, en comparació a Europa és on trobem menys funcionaris i, l’educació en concret, utilitza un 3’6% del PIB a Catalunya i un 4’4% a la resta de l’Estat espanyol, lluny de fins el 6% a la resta d’Europa. I encara, diuen, hem de retallar més.

Ara per ara tenim ja molta privatització a l’educació: extra-escolars, menjadors, primera etapa d’educació infantil (0-3)...

A continuació les retallades més significatives que s’han signat:

- Retallada al sou dels funcionaris d’educació... el primer cop que fan retallada.

- Aturades totes les noves construccions destinades a educació: més alumnes i menys espai per treballar.

- Despeses de funcionament: llum, aigua, gas, telèfon, calefacció.... entre el 20 i el 35% de rebaixa.

- Les plantilles dels centres: proper any són 15.000 alumnes més i 1.800 mestres menys (jubilacions). No tindrem nous contractes. Això es tradueix en menys hores per corregir, atendre alumnes, pares, serveis pedagògics-socials-terapèutics...

Albert García (Moviment Estudiantil Universitari)

- Pujada de les taxes pels estudiants fins a un 13%

- Eliminació de la segona convocatòria... això vol dir que tens una sola oportunitat i que si et tornes a matricular et costarà el doble , tants diners – tantes oportunitats!!!

- Les organitzacions estudiantils es converteixen en òrgans consultors. Ara hi ha un organigrama tipus empresa. I els consells socials format per banquers, financers, empreses....) fins ara consultius, es tornen executius... és a dir, decideix el que posa els diners.

- S’han tancat 200 màsters i els que s’han obert són privats.

Aquestes retallades no són fruit de la crisi si no de la PRIVATITZACIÓ

Les universitats es tornen fàbriques de treballadors precaris : tants diners – tants títols.

Comparació del moviment estudiantil amb el moviment 15M :

- Autoorganització

- Unitat

- Moviment Jove

- Ocupació del Rectorat

- Es van connectar lluites del moment

Ens animen a participar activament dels consells escolars

Participacions de l’assemblea que assisteix:

- Anuncien que volen treure el CAP en Filosofia... Potser volen futurs ciutadans menys crítics ??? la filosofia no dóna diners???

- Formació ocupacional: reducció de cursos en un 50% en alguns centres i fins i tot alguna acadèmia que no tindrà cap!

- No hi ha educació pública sense democràcia ni democràcia sense educació pública.CHARLA SOBRE EDUCACION

Jueves, 16 junio 2011-06-17

Intervención de Rosa Canyadell (USTEC)

La educación mueve mucho dinero.

El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)…empiezan a promover la idea de un cambio de paradigma respecto a la EDUCACION.

“Se quiere pasar a pensar que la EDUCACION es una INVERSION PERSONAL

Eso significa que para el estado, cuanto menos tenga que invertir en educación…mucho mejor.

Entonces, por ejemplo, en la universidad se quiere implantar una educación para conseguir un lugar de trabajo a medida de lo que las empresas necesitan.

En España se empieza a pensar que hay demasiado servicio público…demasiado trabajador público…!!! Cuando, en comparación con Europa es donde encontramos menos funcionarios y, la educación en concreto, utiliza un 3,6% del PIB en Cataluña y un 4,4% en el resto del estado español, lejos de hasta el 6% en el resto de Europa. Y todavía dicen que hay que recortar más.

En este momento tenemos mucha privatización en la educación: extraescolares, comedores, primera etapa de educación infantil (0-3)…

A continuación los recortes más significativos que se han firmado:

- Recorte de sueldo de funcionarios de educación…la primera vez que hacen recorte.

- Paradas todas las construcciones destinadas a educación: más alumnos y menos espacio para trabajar.

- Gastos de funcionamiento: luz, agua, gas, teléfono, calefacción…entre el 20 y el 35% de rebaja.

- Las plantillas de los centros: el próximo año serán 15.000 alumnos más y 1.800 maestros menos (jubilaciones). No tendremos nuevos contratos. Eso se traduce en menos horas para corregir, atender alumnos, padres, servicios pedagógicos, sociales, terapéuticos…

Alberto García (Movimiento Estudiantil Universitario)

- Subida de las tasas para estudiantes de hasta un 13%

- Eliminación de la segunda convocatoria....eso quiere decir que solo se tendrá una oportunidad y que si te vuelves a matricular costará el doble, tanto dinero - tantas oportunidades!!!

- Las organizaciones estudiantiles se convierten en órganos consultores. Ahora hay un organigrama tipo empresa. Y los consejos sociales formados por banqueros, financieros, empresas...) hasta ahora consultivos, se vuelven ejecutivos...es decir, decide el que pone el dinero.

- Se han cerrado 200 másters y los que hay abiertos son privados.

Estos recortes no son fruto de la crisis sino de la PRIVATIZACION.

Las universidades se vuelven fábricas de trabajadores precarios: tanto dinero – tantos títulos.

Comparación del movimiento estudiantil con el movimineto 15M:

- Autoorganización

- Unidad

- Movimiento Joven

- Ocupación del Rectorado

- Se conectaron luchas del momento

Nos animamos a participar activamente en los consejos escolares

Participaciones de la asamblea que asistió_

- Anuncian que quieren eliminar el CAP en Filosofia...Quizá quieren futuros ciudadanos menos críticos? La filosofía no da dinero?

- Formación Ocupacional: Reducción de cursos en un 50% en algunos centros e incluso alguna academia que no tendrá ninguno!

- No hay educación pública sin democracia ni democracia sin educación pública.


Informacions d'interès pel dia 14 de juny

Desnonament a Rubí: convocatòria a les 9h a l'estació de la renfe de la Rambla Just Oliveras per evitar el desnonament de la Carretera de Terrassa, 59.


MOBILITZACIÓ AL PARC DE LA CIUTADELLA:

Trobada a la plaça de l'Ajuntament a les 17h on l'Ahmed ens farà un taller de respiració i equilibri abans de marxar cap al Parc de la Ciutadella. La primera parada será a la plaça d'Espanya per trobar-nos amb la resta d'assemblees del Baix Llobregat i anar conjuntament a l'acampada.

Pautes a seguir en la manifestació al Parlament:
S'han creat grups d'afinitat (tenir el telèfon mòbil de 3 o 4 persones per estar en contacte en cas de tenir algun problema de seguretat)
S'ha pactat l'Estació de França com a punt de trobada en cas de desbandada

S'ha consensuat aquesta pauta d'actuació de l'assemblea:
'Com col·lectiu/assemblea ens definim com pacífics i no violents, manifestem que, en els actes i mobilitzacions que convoquem com a assemblea, totes les accions individuals que puguin entendre's com violentes no ens representen i actuarem de la millor manera possible per a reconduir-les entre tot@s.'