Acampada L'H: ACTA ASSEMBLEA 06/06/11

lunes, 6 de junio de 2011

ACTA ASSEMBLEA 06/06/11

ACTA DEL 6 DE JUNY

TORN OBERT DE PARAULA

· Hem portat les idees i aclaracions de Pça. Catalunya perqué no hi hagi confusions kamb la informació.

· Dissabte 11 acte de protesta a l’ajuntament al ple d’investidura. També en contra de l’entrada de PxC (unitat contra el feixisme).

· PÇA CATALUNYA : No quedar-se tant a dormir sinó concentrar les accions durant el dia.

COMISIONS

· CONTINGUTS:

· Repás i aprovació del manifest de mínims de pça Catalunya (punts 7i8) i fer-ne un de l’Hospitalet.

· Proposte pel manifest de mínims:

- 4 Associacions : Jose Luis Burgos, Plat. 500x20, V de Vivienda , CSO l’astilla

- Després torn de propostes concretes.

· Propostes pel ple d’investidura del 11 de Juny:

- Pintar-nos de “mimos”

- esparadrap a la boca (no llibertat d’expressió)

- batucada

- máxima concentració de gent a l’hospitalet

-començar des de diferents llocs d’hospi i acabar a l’ajuntament

- seguir treballant-ho durant la setmana.

· Votació à sobre la proposta de venir de diferents llocs àdebat

· 15jà celebració del dia i fer propostes festivesàtotes les acampades al parc de la ciutadella

· DIFUSIÓ:

· Fer molta més difusió al carrer no tanta a la xarxa (boca-orella)

· Teixit de les associacions de L’H

· Agafar una octaveta+butxaques del pantalons per fora

· ACCIÓ:

· Implicar a la gent activament a imprimir per internet les coses de difusió.

· Post-its per poder expressar-nos.

· Flas-move, accióo espontania al metro de l’hospitalet L1

· A la tornada tallar les rondes i fer el mateix allá.

· ACTIVITATS:

· Lectura de l’agenda

· Dissabte 11àcol. Patates amb suc + musics al carrer

· INFRAESTRUCTURA:

· Fer un calendari i enllestir les tasques preparades.

TORN OBERT DE PARAULA

· S’extén als barris i als centres de treball.

· Fer accions a les empreses.

· Fer una xerrada de sanitat per dijousà3 infermeres HUB+1 metge d’oncologia+medicina alternativa.

· Unirse a les comisions dies puntuals.

· Fer difusió personal.

· Fer xerrades a centres de batxillerat, professors, informació sobre el que s’està fent.

· Recordatori de l’existencia d’una xarxa d’intercanvi.

· Continguts: alternatives al sistema, economia alternativa, mirar el documental “mi vida sin dinero”

· Banca ética

ACTA DEL 6 DE JUNIOTURNO ABIERTO DE PALABRA


• Hemos traído las ideas y aclaraciones de Plaza. Cataluña porque no haya confusiones con la información.
• Sábado 11 acto de protesta al ayuntamiento en el pleno de investidura. También en contra de la entrada de PxC (unidad contra el fascismo).
• PZA CATALUÑA: No quedarse tanto a dormir sino concentrar las acciones durante el día.

COMISIONES

CONTENIDOS:
• Repaso y aprobación del manifiesto de mínimos de pza Cataluña (puntos 7 y 8) y hacer uno del Hospitalet.
• Propuesta para el manifiesto de mínimos:
- 4 Asociaciones: Jose Luis Burgos, Plato. 500x20, V de Vivienda, CSO la astilla
- Después turno de propuestas concretas.
• Propuestas por el pleno de investidura del 11 de Junio:
- Pintar un mensaje de "mimos"
- Esparadrapo en la boca (no libertad de expresión)
- Batucada
- Máxima concentración de gente en l'hospitalet
-Empezar desde diferentes puntos de hospitales y acabar ayuntamiento
- Seguir trabajándolo durante la semana.
• Votación sobre la propuesta de venir de diferentes lugares, debate .
• 15-Junio, celebración del día y hacer propuestas festivas, todas las acampadas en el parque de la ciudadela

• DIFUSIÓN:
• Hacer mucha más difusión en la calle no tanta a la red (boca-oreja)
• Tejido de las asociaciones de L'H
• Coger una octavilla + bolsillos del pantalón por fuera

• ACCIÓN:
• Implicar a la gente activamente a imprimir por internet las cosas de difusión.
• Post-its para poder expresarnos.
• Flash-move, acción espontánea en el metro de l'hospitalet L1
• A la vuelta cortar las rondas y hacer lo mismo allí.

• ACTIVIDADES:
• Lectura de la agenda
• Sábado 11: col.laboración del grupo de teatro “Patatas amb suc” + músicos en la calle

INFRAESTRUCTURA:
• Hacer un calendario y terminar las tareas preparadas.


TURNO ABIERTO DE PALABRA

• Se extiende a los barrios y los centros de trabajo.
• Realizar acciones en las empresas.
• Hacer una charla de sanidad para el jueves à 3 enfermeras HUB +1 médico de oncología + medicina alternativa.
• unirse a las comisiones días puntuales.
• Difundir personal.
• Dar charlas en centros de bachillerato, profesores, información sobre lo que está haciendo.
• Recordatorio de la existencia de una red de intercambio.
• Contenidos: alternativas al sistema, economía alternativa, mirar el documental "Mi vida sin dinero"
• Banca ética

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Escribe tu comentario